[cPanel] – Thao tác các tệp với Web Disk

Tài khoản Web Disk chính Theo mặc định, hệ thống sẽ tạo một tài khoản Web đĩa cho tài khoản cPanel của bạn và thiết lập thư mục chính của bạn như là vị trí Web Disk. Tài khoản này sử dụng thông tin đăng nhập giống như tài khoản […]