Hướng dẫn cài đặt VPSSIM

Lệnh Cài đặt VPSSIM curl https://get.vpssim.vn -o vpssim && sh vpssim Hướng Dẫn Cài Đặt VPSSIM Login SSH vào server bằng tài khoản root sau đó copy lệnh cài đặt và enter curl http://get.vpssim.vn -o vpssim && sh vpssim Sau khi bạn chạy lệnh cài đặt VPSSIM: ========================================================================= LUA CHON […]

[cPanel] – Hướng dẫn tạo Database trên cPanel

Để website của bạn có thể hoạt động thì Database dường như là một điều không thể thiếu, vậy với cPanel bạn có thể tạo Database của mình bằng cách nào. ? Truy cập cPanel của bạn và đến MySQL® Databases Tại phần Create New Database bạn nhập tên ngắn gọn […]

Hướng dẫn quản lý DNS tại TinoHost

Để có thể quản lý tên miền của bạn và các cấu hình liên quan đến tên miền, bạn cần truy cập vào trang dịch vụ của khách hàng tại địa chỉ https://my.tino.org  Nhấn vào phần tên miền để xem được các tên miền khả dụng của bạn đang sở […]