Cấu hình DKIM trên CyberPanel

Từ phiên bản 1.6.4, CyberPanel đã hỗ trợ DKIM. Nếu OpenDKIM chưa được cài đặt trên CyberPanel thì tại trang Quản lý DKIM sẽ thông báo yêu cầu cài đặt OpenDKIM . DKIM là viết tắt của từ Domain Keys Identified Mail đây là một phương thức giúp xác nhận các email giúp tránh email […]

Cài đặt SSL cho Mailserver trên CyberPanel

Trên bản cài đặt mặc định của CyberPanel, Postfix và Dovecot sử dụng SSL tự ký. Bây giờ bạn có thể sử dụng Let Encrypt với máy chủ thư của mình.  Truy cập CyberPanel >> MAIN >> SSL >> MailServer Bạn sẽ thấy một danh sách các trang web/tên miền ở […]

Gói quy tắc MODSECURITY cho CyberPanel

CyberPanel hỗ trợ kích hoạt các gói rule Mod_security  của OWASP và COMODO, đây là 2 tổ chức chuyên phát triển các rule Mod_Security hiện tại. CHỨC NĂNG ModSecurity ModSecurity hoạt động với chương trình web server (ví dụ: Apache, hoặc như trong CyberPanel là openlitespeed) sẽ thực hiện các […]

Cài đặt Mod_Security trên CyberPanel

ModSecurity , đôi khi được gọi là Modsec , là một tường lửa ứng dụng web nguồn mở (WAF). Được thiết kế ban đầu như một mô-đun cho Máy chủ HTTP Apache , nó đã phát triển để cung cấp một loạt các khả năng lọc yêu cầu và phản […]

Chuyển tài khoản từ CyberPanel sang CyberPanel

Remote Transfer có thể giúp bạn chuyển tài khoản server CyberPanel từ xa sang server Cyberpanel hiện tại. Điều bắt buộc là cả 2 server cài đặt CyberPanel phiên bản 1.5 trở lên. Ngoài ra trên server nguồn bạn cần bật cho phép API hoạt động. Tại server đích, bạn […]

Backup/Restore tài khoản với CyberPanel

CyberPanel hỗ trợ  backup/restore  cho tài khoản của bạn với chỉ cài cú click. Để backup website: CyberPanel >> MAIN >> Back up >> tạo backup sau khi tạo backup thành công file backup sẽ được lưu tại vị tri:  /home/<domain name>/backup   Để restore website, bạn cần tải file […]