Hướng dẫn tạo Cron Jobs trên DirectAdmin

Để tạo Cron jobs trên DirectAdmin, bạn truy cập vào gói dịch vụ và click chọn “Cron Jobs” Tại cửa sổ mới,  chọn “Create Cron Job” để bắt đầu cấu hình Tại trang cấu hình cron jobs, chúng ta cấu hình thời gian cron hoạt động và command   muốn cron […]

Hướng dẫn tạo Alias domain trên DirectAdmin

Để tạo Alias domain chúng ta truy cập vào mục “Domain Pointers” Tại giao diện “Domain Pointers” Trước tiên cần chọn  domain mà chúng ta cần alias đến Sau khi chọn “Domain Pointers” và lựa chọn domain mong muốn, click vào mục “CREATE DOMAIN POINTER” để bắt đầu thiết lập […]

Tính năng Redirect domain trên DirectAdmin

Để thực hiện redirect domain chúng ta truy cập vào mục “Site Redirects” Việc thực hiện redirect hiện tại Directadmin chỉ hỗ trợ cho domain chính, không hỗ trợ subdomain hay  alias domain Tại giao diện “Site Redirects” chúng ta lựa chọn domain cần redirect Sau khi chọn domain xong,  […]

Hướng dẫn tạo subdomain trên DirectAdmin

Để tạo subdomain trên DirectAdmin sau khi truy cập  vào hosting bạn truy cập đến mục “Subdomain Managemenet” Tại cửa mới  ta cần chọn  domain chính khi tạo subdomain Sau khi chọn  domain mong muốn,  ta chọn mục “ADD SUBDOMAIN”   để bắt đầu tạo subdomain mong muốn Tại cửa sổ […]

Hướng dẫn mở hàm sendmail php trên hosting

Mặc định hàm sendmail php được tắt trên hosting, để  có thể gửi mail  thông qua hosting bạn có thể thực hiện như sau Truy cập cPanel  và di chuyển đến “Select PHP Version” Sau khi truy cập “Select PHP Version” chọn “Switch to PHP Option” để chuyển sang trang  […]

Hướng dẫn restore dữ liệu trên hosting DirectAdmin

Hệ thống DirectAdmin hosting tại TinoHost hỗ trợ backup   7 bản backup trong 7 ngày gần nhất. Backup hệ thống chỉ hỗ trợ thêm, bạn cần chủ động backup dữ liệu  website  để phòng tránh các sự cố  nếu có. Để restore dữ liệu trên hosting DirectAdmin bạn cần login […]