Turn off ionCube – Tắt ionCube cho php

Đầu  tiên  bạn truy cập vào menu Manage Setting PHP từ menu tino bằng cách bấm phím số 4 và Enter. Trên Giao diện quản lý  PHP, bạn nhập phím số 5 để tắt ionCube cho phiên bản php. Tiếp theo bạn chọn phiên bản php tương ứng cần tắt extension rồi bấm enter, […]

Turn on ionCube – Cài đặt ionCube cho php

Đầu  tiên  bạn truy cập vào menu Manage Setting PHP từ menu tino bằng cách bấm phím số 4 và Enter. Trên Giao diện quản lý  PHP, bạn nhập phím số 4 để bật ionCube cho phiên bản php. Tiếp theo bạn chọn phiên bản php tương ứng cần bật extension rồi bấm enter, […]

Delete Database – Xoá database trên TinoScipt

Đầu  tiên  bạn truy cập vào menu Manage Database từ menu tino bằng cách bấm phím số 2 và Enter. Trên Giao diện quản lý database bạn nhập phím số 3 và Enter : Tiếp theo thì bạn nhập tên database cần xoá và sau đó Enter để xoá. Bạn nhập y để xác […]