Lọc email domain với Email Filters

Tính năng Email Filters (Lọc Email) là tính năng cho phép bạn tạo ra các bộ lọc Email  dành cho từng email và  chỉ thị cách mà bộ lọc làm việc, tính năng này giúp hệ thống dễ dàng nhận biết và xử lý những thư rác (hay spam) mà  từng email domain […]

Tìm hiểu về Default Address trên Email Hosting – Cấu hình các email không tồn tại của email tên miền.

Đây là một công cụ được tạo ra với mục đích giữ lại tất cả những Email không hợp lệ gửi tới domain của  bạn. Nghĩa là các email mang tên miền của bạn mặc dù email đó chưa được tạo (không tồn tại). Giao  diện của tính năng Default Address cho phép bạn thiết lập một địa chỉ […]

Quản trị Users and Groups trên linux

1) Quản trị Users Trên Linux có 2 loại user : User hệ thống User người dùng User hệ thống : dùng để thực thi các module , script cần thiết phục vụ cho hệ điều hành . User người dùng : là những tài khoản để login sử dụng hệ điều […]

Tìm hiểu về tiến trình trong linux

Khi làm việc với hệ điều hành, ta luôn gặp cụm từ process hay tiến trình. Vậy tiến trình là gì? Bài viết này sẽ giải thích cho các bạn hiểu, đồng thời giúp các bạn phân biệt được các loại tiến trình. 1. Tiến trình Tiến trình (processes) được […]

Hướng dẫn cơ bản về GIT

Cài đặt Tải git về cho OSX Tải git về cho Windows Tải git về cho Linux Tạo một repository mới Để tạo 1 repository mới, bạn hãy mở cửa sổ lệnh và gõ dòng lệnh sau git init   Sao chép (clone) một repository để clone 1 repository có […]

10.03.2019-17.42.57

Thêm key ssh vào VPS thông qua Tino panel

Sau đây Tinohost sẽ hướng dẫn các bạn Thêm key ssh và login ssh qua Tino panel. Thêm key ssh thông qua Tino panel Trước tiên bạn truy cập trang quản lý dịch vụ tại: https://my.tino.org/clientarea.php?action=services Click truy cập panel quản lý dịch vụ VPS bạn muốn thêm key ssh. […]