Xử lý lỗi trắng trang trên WordPress

Lỗi trắng trang trong wordpress không phải lúc nào cũng xuất hiện trên toàn trang, đôi lúc lỗi chỉ xuất hiện ở một page nào đó như trang admin, một post nào đó còn lại mọi thứ vẫn hoạt động bình thường và không có một thông báo nào khác, […]