Add New Database – Tạo mới một database trên TinoScript

Đầu  tiên  bạn truy cập vào menu Manage Database từ menu tino bằng cách bấm phím số 2 và Enter.

Trên Giao diện quản lý database bạn nhập phím số 2 và Enter :

Tiếp theo bạn nhập lần lượt theo yêu cầu và nhấn Enter đối với tên database muốn tạo và user database quản lý.

Hệ thống sẽ tự tạo database theo thông tin bạn cung cấp và sẽ tạo random mật khẩu đối với user database và gửi lại thông tin bên dưới cho bạn.

Như vậy là bạn đã hoàn tất việc thêm một database trên TinoScript.

Related Articles