[cPanel] – Bật / Tắt ModSecutity

Thông thường đối với ModSecutity sẽ được bật trên Hosting của bạn, tuy nhiên trong một số trường hợp bạn thao tác trên website của mình ( thao tác quá nhanh hoặc với lí do khác ) khiến Hosting nhầm lẫn bạn chính là người đang muốn xâm hại vào Hosting thì tính năng này sẽ thực hiện chặn truy cập của chính bạn, lỗi thông thường bạn nhận được lỗi 403 trong trường hợp này.

Để tắt chức năng này tại trang quản trị cPanel của bạn => ModSecutity

Nhấn Disable để tắt ModSecutity và ngược lại nhấn Enable để bật.

ModSecurity là một ứng dụng tường lửa dựa trên web nguồn mở (hoặc WAF) được hỗ trợ bởi các máy chủ web khác nhau: Apache, Nginx và IIS. nên chức năng này bạn nên bật trong quá trình sử dụng Hosting của mình để khai thác hiệu quả nhất các cách phòng chống tấn công vào nơi lưu trữ web của bạn.

Related Articles