Cách import database bằng phpMyAdmin trên Direct Admin

Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại trang quản trị Direct Admin, thông thường mặc định Direct Admin sử dụng Port 2222, ví dụ mình có địa chỉ IP là 103.130.218.114 thì mình sẽ đăng nhập theo dạng http://103.130.218.114:2222 .

 

Sau khi đăng nhập bạn có thể nhìn thấy được trang quản trị của mình, phía bên phải sẽ là Một số thông tin cơ bản và các cấp Level bạn đang đứng và thao tác.

Tại User Level, chọn phpMyAdmin

 

Nhập vào thông tin đăng nhập Database của bạn để có thể truy cập vào trang quản lý.

 

Sau khi đăng nhập hoàn tất, tại giao diện phpMyAdmin bạn cần chọn Database mà bạn cần Import

Chọn tệp SQL mà bạn cần import để tiến hành tải lên, trường hợp như hình dưới dung lượng tối đa có thể tải lên là 64Mib, nếu dung lượng của Database vượt quá bạn sẽ không Import được mà cần tăng thông số này lên tại PHP.ini

Sau khi chọn Import bạn sẽ thấy thanh tiến trình dưới góc phải, nếu không có lỗi bạn sẽ thấy thông báo Success như hình dưới và Database nhập vào hoàn tất.

Related Articles