Cách thay đổi tên USER WordPress (thủ công hoặc bằng plugin)

Thật không may! WordPress không cho phép bạn thay đổi username. Đừng lo lắng, mặc dù vậy nhưng thực tế có một số cách bạn có thể thay đổi tên username đăng nhập WordPress của mình hoặc bất kỳ user nào khác trên trang web của bạn.

Hướng dẫn dưới đây sẽ giới thiệu 2 cách để đổi username trên wordrpess bao gồm dùng plugin và can thiệp phpMyAdmin

Cách 1: Sử dụng plugin để thay đổi username trên wordpress

Trước tiên bạn cần cài đặt plugin sau free Username Changer plugin.

Để sử dụng chúng ta active plugin lên và di chuyển đến User >> Your Profile . Tại đây bạn sẽ thấy có phần Change Username

Để đổ username bạn nhấn vào Change Username sau  đó thay thế bằng username mà bạn muốn đổi thành.

Sau khi đổi hoàn tất ta nhấn vào link bên cạnh để thực hiện login lại với user mới.

Ta có thể kiểm tra sau khi hoàn tất

Như vậy là ta đã  đổi hoàn tất username bằng plugin.

Cách 2: đổi username bằng cách can thiệp trên phpMyAdmin

Bạn cần chú ý thao tác trên phpMyAdmin có nghĩa là bạn can thiệp trực tiếp vào cơ sở dữ liệu, vì vậy bạn cần cẩn thận khi thao tác hoặc nếu  cảm thấy  không thoải mái  khi làm việc trên phpMyAdmin thì bạn nên dùng plugin như cách 1.

Để bắt đầu, chúng ta đăng nhập phpMyAdmin và chọn đúng databse của website và truy cập đến table $prefix_users

chọn  username cần  thay đổi và nhấn  edit .

 

Tại đây ta chỉnh sửa username và nhấn GO

Nếu nhận được thông báo như sau  có nghĩa là đã thay đổi hoàn tất username, bạn chỉ cần login lại với username mới để kiểm tra.

Ta sẽ thấy username đã được đổi

Related Articles