Cách thêm tên miền mới trên Direct Admin

Trong quá trình sử dụng VPS đặc biệt là sử dụng kèm các Control Panel thì việc thêm nhiều Domain ( tên miền ) trên cùng VPS để sử dụng để tiện cho việc quản lý và tiết kiệm chi phí hơn, thông thường số lượng Domain tùy thuộc vào các giới hạn trên gói tài khoản mà bạn có thể thêm, trường hợp bạn quản lý toàn bộ thì số lượng này bạn có thể không giới hạn ( Unlimited )

Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại trang quản trị Direct Admin, thông thường mặc định Direct Admin sử dụng Port 2222, ví dụ mình có địa chỉ IP là 103.130.218.114 thì mình sẽ đăng nhập theo dạng http://103.130.218.114:2222 .

 

Sau khi đăng nhập bạn có thể nhìn thấy được trang quản trị của mình, phía bên phải sẽ là Một số thông tin cơ bản và các cấp Level bạn đang đứng và thao tác.

Tại User Level nhấn Domain Setup để quản lý Domain của bạn.

 

 

Nhấn Add Another Domain để thêm mới Domain trên User.

 

Điền vào thông tin domain và nhấn Create để tạo Domain.


truy cập File Manager và bạn có thể thấy các thông tin thư mục mà Domain có thông thường các dữ liệu cho website sẽ được đặt tại Public_html.

 

 

Related Articles