Cách upload file HTML lên WordPress

Tại sao bạn cần upload file HTML lên WordPress

Đôi khi bạn có thể cần xác minh trang web WordPress của mình bằng Google Search Console và muốn sử dụng phương pháp được đề xuất là tải lên tệp xác minh HTML của Google để làm như vậy bạn có thể sử dụng 1 trong 2 cách dưới đây để upload file lên wordpress nhé.

Cách 1: Sử dụng FTP để upload.

Đây là cách đơn giản  nhất để upload, nếu bạn được nhà cung cấp dịch vụ cung cấp FTP bạn có thể dùng các trình kết nối FTP bất kỳ để upload các file mong muốn, Filezilla là một chương trình điển hình, bạn kết nối  đến server qua Filezilla sau đó thực hiện upload

Cách 2: upload bằng filemanager nếu panel hosting có hỗ trợ

Sau khi upload hoàn tất  bạn có thể truy cập để kiểm tra.

 

Related Articles