Cài đặt Cyberpanel

Yêu cầu   kỹ thuật trước khi cài đặt:

 • Centos 7.x (Khuyến khích các phiên bản cao hơn)
 • Python 2.7
 • 1024MB hoặc nhiều hơn
 • 10GB  Disk trống.

Các tính năng  nổi trội của CyberPanel:

 1. Hỗ trợ Tiếng Việt ( được quản lý bởi cyberpane.vn ).
 2. Giao diện web hiện đại, trực quan dễ sử dụng.
 3. Tùy chọn OpenLiteSpeed hoặc LiteSpeed Enterprise.
 4. Hỗ trợ LSCache .
 5.  MariaDB ( tùy chọn phiên bản 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4)
 6. Tự động gia hạn miễn phí SSL – Let’s Encrypt.
 7. Tích hợp sẵn Lightweight DNS Server, Email Server ( Rainloop Webmail ), giao diện Command Line, FirewallD, SpamAssassin, ModSecurity, …
 8. Cài đặt WordPress, Drupal, Magento, .. chỉ trong một click chuột.
 9. Hỗ trợ Git ( Github, Gitlab ).

CyberPanel vs CyberPanel Ent!

CyberPanel có 2 phiên bản,  một phiên bản đơn giản gọi là CyberPanel và phiên bản còn lại gọi là CyberPanel Ent.

CyberPanel đi kèm với OpenLiteSpeed ​​và hoàn toàn miễn phí cho số lượng tên miền và worker process không giới hạn.

Tuy nhiên, CyberPanel Ent đi kèm với LiteSpeed ​​Web Server Enterprise, nó miễn phí cho 1 tên miền. Nếu bạn cần nhiều hơn 1 tên miền thì bạn có thể xem thông tin chi tiết về giá trên trang chủ của Cyberpanel: https://cyberpanel.net/cyberpanel-enterprise/

Bạn có thể tìm hiểu thêm về sự khác biệt giữa OpenLiteSpeed ​​so với LiteSpeed ​​Web Server Enterprise và quyết định những gì phù hợp nhất với nhu cầu của bạn tại website so sánh tính năng tại đây: https://www.litespeedtech.com/products/litespeed-web-server/editions

Sau khi cài đặt CyberPanel và CyberPanel Ent hoạt động giống nhau 100% giao diện người dùng, ngoại trừ một phiên bản đang chạy OpenLiteSpeed ​​dưới dạng back-end và phiên bản khác chạy LiteSpeed ​​Web Server Enterprise.

Cài đặt CyberPanel

Để có thể cài đặt, trước tiên bạn cần truy cập được ssh vào server sau đó chạn lệnh sau dưới quyền root:

sh <(curl https://cyberpanel.net/install.sh || wget -O - https://cyberpanel.net/install.sh)

 

Cửa sổ ssh sẽ hiện thị các option để bắt đầu cài đặt:

Lựa chọn “Install CberPanel”

Ở hướng dẫn này sẽ hướng dẫn về CyberPanel hoạt động với Open Litespeed

Các lựa chọn tiếp theo sẽ như hình sau cho biết mật khâu tạo mặc định cho user là 1234567, cải tiến load trang cho panel tại khu vực châu á, cài đặt php memcache và litespeed memcache, bạn có thể lựa chọn option  theo bảng tùy chọn lúc cài đặt

Sau khi thiết lập xong option, bạn chờ tiến trình  cài đặt hoàn tất(tiến trình cài đặt sẽ mất khoản 15-30p tùy theo option mà bạn lựa chọn trước đó)

Sau khi hoàn tất, trên cửa sổ ssh sẽ hiện chị  các thông tin chi tiết, bạn có thể lưu lại để  truy cập vào trang admin CyberPanel

Để đổi mật khẩu mặc định, bạn chạy lệnh sau trong cửa số ssh dưới quyền root:

adminPass YOUR_NEW_PASSWORD

Trong đó YOUR_NEW_PASSWORD là mật khẩu mà bạn muốn đổi.

sau khi cài đặt, thông tin để truy cập vào trang quản lý CyberPanel như sau

Visit: 
https:<IP Address>:8090 
Username: admin 
Password: YOUR_NEW_PASSWORD

Bạn có thể truy cập với thông tin admin và mật khẩu vừa thay đổi

 

Sau khi login bạn sẽ thấy được giao diện quản lý của CyberPanel.

 

 

 

 

Related Articles