Cài đặt SSL cho trang quản trị CyberPanel

Khi không có ssl cho trang quản  lý CyberPanel  các truy cập  sẽ bị trình duyệt đánh giá không an hoàn và  bắt phải xác nhận truy cập, điều này làm mất thời gian và các thông tin tài khoản sẽ không được trình duyệt hỗ trợ lưu lại, điều này thật bất tiện nếu  chúng ta truy cập thường xuyên.

Để cài đặt ssl cho trang quản trị, trớc tiên chúng ta cần có sẵn một website với tên miền muốn dùng để truy cập vào CyberPanel.

Lưu ý: Tên miền này cần trỏ về ip máy chủ trước khi đăng ký ssl, nếu chưa được trỏ về thì ssl được sử dụng sẽ là ssl self-signed.

Ví dụ: muốn sử dụng tên miền “tanquilab.website: để đăng nhập vào CyberPanel với đường dẫn như sau https://https://tanquilab.website:8090 thì mình đã làm trước hai điều sau:

  • Đã tạo sẵn website cyberpanel.vn trên CyberPanel

  • Đã trỏ tên miền cyberpanel.vn về ip của máy chủ rồi.

Sau đó truy cập CyberPanel > SSL > Máy chủ ssl

Chọn website  muốn sủ dụng để truy cập  trang quản trị CyberPanel để cấp phát ssl,  Sau khi hoàn tất bạn có thể truy cập thành công vào CyberPanel với đường dẫn : https://domain.ltd:8090

 

Related Articles