Cấu hình chuyển tiếp email trên CyberPanel (Forwarding)

Với email forwarding, bạn có thể chuyển tiếp email đến nhiều địa chỉ email khác (Điều này không xóa bản sao máy chủ của các email đến của bạn): CyberPanel >> MAIN >> E-mail >> Chuyển tiếp email

Lưu ý: Đảm bảo tạo ít nhất một tài khoản email, nếu không bạn không thể tạo chuyển tiếp email.

  1. Đầu tiên chọn tên miền.
  2. Trên tùy chọn thứ hai, chọn email nguồn, các email từ đây sẽ được chuyển tiếp đến đích của bạn.
  3. Cuối cùng, nhập email đích của bạn.

Bạn có thể chuyển tiếp đến nhiều mail, CyberPanel không giới hạn email chuyển tiếp.

 

Related Articles