[cPanel] – Cấu hình xác thực 2 bước trong cPanel

Để an toàn hơn trong việc quản lý Hosting của mình, bạn có thể thực hiện cài đặt cấu hình xác thực hai bước để gia tăng bảo mật hơn khi truy cập.

Tại bảng điều khiển cPanel của mình => Two-Factor Authentication

Nhấn Set Up Two-Factor Authentication để tiến hành cài đặt,

Tiếp theo tại ứng dụng tạo mã bạn có thể sử dụng ứng dụng của Google để cài đặt, quét mã QR và nhập vào bước 2 để xác thực.

Sau khi cấu hình xong thì bạn đã có thể truy cập lại và cần nhập mã xác thực để truy cập.

Related Articles