Change Password User Database – Thay đổi password user database

Đầu  tiên  bạn truy cập vào menu Manage Database từ menu tino bằng cách bấm phím số 2 và Enter.

Trên Giao diện quản lý database bạn nhập phím số 5 và Enter .

Sau đó bạn nhập tên user database , nhập mật khẩu cần thay đổi cũng như xác nhận thay đổi mật khẩu là bạn đã thành công đổi user database trên TinoScript

Related Articles