Change PHP Version For Domain – Thay đổi phiên bản php cho tên miền đã thêm vào VPS

Để Thay đổi phiên bản php cho tên miền đã thêm vào VPS, tại giao diện chính menu của tino, bạn chọn :

  1. Manage Domains

Tại menu quản lý các tên miền bạn chọn : 4) Change PHP Version For Domain bằng cách nhập số 4 và bấm phím Enter

Tiếp theo bạn nhập số tương ứng với domain muốn thay đổi phiên bản php. ở đay tôi chọn là 47 tương đương với domain vanphong.tinohost.com

Sau đó bạn chọn phiên bản php muốn thay đổi từ list các phiên bản đã cài đặt  và bấm phím Enter.

Hệ thống sẽ thông báo lại bạn đã thay đổi hoàn tất.

Related Articles