Change vHost PHP – Thay đổi vHost PHP cho tên miền đã thêm trên VPS.

Trong trường hợp bạn muốn thay đổi vHost php cho phù hợp với mã nguồn mới thay đổi của mình.

Để hay đổi vHost PHP cho tên miền đã thêm trên VPS, tại giao diện chính menu của tino, bạn chọn :

  1. Manage Domains

Tại menu quản lý các tên miền bạn chọn : 5) Change vHost PHP bằng cách nhập số 5 và bấm phím Enter

Tiếp theo bạn nhập số tương ứng với tên miền muốn thay đổi vHost PHP.

Trong trường hợp này, tôi muốn thay đổi domain vanphong.tinohost.info sang chạy opencart tôi nhập 47 rồi bấm Enter.

Tiếp theo tôi nhập số 5 tương ứng với Opencart và bấm phím enter.

Như vậy bạn đã hoàn tất thay đổi vHost php cho domain.

Related Articles