Chuyển tài khoản từ CyberPanel sang CyberPanel

Remote Transfer có thể giúp bạn chuyển tài khoản server CyberPanel từ xa sang server Cyberpanel hiện tại. Điều bắt buộc là cả 2 server cài đặt CyberPanel phiên bản 1.5 trở lên. Ngoài ra trên server nguồn bạn cần bật cho phép API hoạt động.

Tại server đích, bạn truy cập Cyberpanel >> Main >> Back up >> Sao lưu từ xa

Tại đây bạn nhập IP server nguồn, kèm đó là mật khẩu user mà bạn muốn chuyển, sau đó nhấn “tìm nạp tài khoản” để server kết nối.

Sau khi CyberPanel lấy được thông tin, bạn tick chọn tài khoản cần chuyển và nhấn “Bắt đầu chuyển”

Bạn có thể theo dõi quá trình chuyển có hoàn tất hay không thông qua log phía dưới cửa sổ chuyển tài khoản

Như thông báo phía trên cho biết quá trình chuyển đã hoàn tất.

Related Articles