[cPanel] – Cài đặt Nodejs với Setup Node.js App

Bước 1 : Tạo Node JS APP

Bằng cách truy cập Setup Node.js App , lưu ý rằng đây là các phần cấu hình mở rộng, nên việc hỗ trợ đối với các cấu hình bên trong các tệp lệnh của thao tác này sẽ không nằm trong chính sách hỗ trợ tại TinoHost.

Nhấn Create Application để tạo mới APP.

Bạn sẽ được yêu cầu nhập các thông tin như sau với :

Node.js version : Chọn phiên bản Nodejs
Application mode : Thể loại NodeJS
Application root : Thư mục gốc của dữ liệu sẽ hoạt động
Application URL : Đường dẫn có tác dụng
Application startup file :
Passenger log file :

Bạn sẽ thấy được thông tin ứng dụng như sau khi đã tạo thành công

Bước 2 : Chạy lệnh vào môi trường ảo

Để làm được điều này bạn cần có chức năng SSH Access, lưu ý rằng chức năng này có hay không phụ thuộc vào các gói dịch vụ mà bạn sử dụng, thông thường sẽ khả dụng ở các gói dịch vụ thuộc doanh nghiệp. Điều này bạn cần liên hệ đội ngũ hỗ trợ để kích hoạt hoặc mua thêm dịch vụ này, nếu không có bạn sẽ nhận được thông tin như sau khi kết nối

The remote SSH server rejected X11 forwarding request. Shell access is not enabled on your account! If you need shell access please contact support. Connection closing...Socket close. Connection closed by foreign host. Disconnected from remote host(103.130.216.100:22)

Và đối với quản trị hệ thống thì cần bật chức năng này tại Shell Access trong cài đặt tài khoản.

Bạn cần tạo mã kết nối, hay dễ hiểu hơn là một loại khóa xác thực để bạn có thể sử dụng với trình SSH.
Hãy tham khảo hướng dẫn sau nếu bạn chưa biết sử dụng SSH hay SSH là gì :
+ Hướng dẫn sử dụng MobaXterm để SSH vào server linux
+ PuTTY là gì? cách sử dụng phần mềm PuTTY

Tại cPanel, truy cập SSH Access

Nhấn Manage SSH Keys để truy cập trình tạp lập và quản lý

Bạn có thể tạo mới 1 khóa truy cập hoặc nhập vào một khóa đã có sẳn.

Chú ý tới phần mật khẩu (Key Password) bạn cần nhớ mật khẩu này và Generate Key để tạo.

Quay trở lại Manage SSH Key, tại mục Public Key hãy nhấn Manage ID mà bạn vừa tạo.

Khi nhấn vào bạn sẽ thấy thông tin Authorize bạn cần nhấn vào để xác thực key này để có thể truy cập. Hiển thị như hình dưới đây tức là key đã xác thực.

Truy cập trình Terminal của bạn và nhập vào cú pháp SSH

ssh user@IPHOST

Trong đó UserUser Current của bạn trên cPanel và IPHOST là địa chỉ Shared IP Address của bạn (tất nhiên cũng là trên cPanel). Ví dụ như của mình đang hướng dẫn sẽ là :

ssh beeboobee@103.130.216.100=

 

Lưu ý rằng để truy cập được thì bạn cần Import Key mà mình đã có tức là mã PublicKey mà bạn có thể tải xuống tại Manage SSH Key và mật khẩu chính là mật khẩu mà bạn đã nhập (passphrase).

Sau khi đăng nhập được thì bạn có thể sử dụng lệnh để thao tác.

Related Articles