[cPanel] – Email Disk Usage

Tiện ích này cho phép bạn khôi phục dung lượng đĩa bằng cách xóa các tin nhắn cũ khỏi hộp thư của bạn. Điều này có thể áp dụng nếu các tin nhắn quá cũ và bạn không cần sử dụng tới chúng nữa có thể dọn dẹp một cách nhanh chóng qua trình quản lý này.

Bạn có thể chọn các Options khả dụng theo mô tả với lời nhắn xóa, và chọn Delete Permanently để thực hiện thao tác.

 

Related Articles