[cPanel] – Kiểm tra các kết nối FTP đang thực hiện với FTP Connections

Giao diện này hiển thị thông tin về các kết nối hiện tại đến máy chủ FTP của bạn và nó cho phép bạn chấm dứt các kết nối đó.

Ngắt kết nối người dùng khỏi phiên FTP

Nếu bạn nghi ngờ hoạt động độc hại từ người dùng hoặc nếu người dùng không sử dụng, bạn có thể ngắt kết nối phiên FTP của họ.

Để ngắt kết nối người dùng khỏi phiên FTP, hãy thực hiện các bước sau:

  1. Nhấp vào Disconect  bên cạnh phiên FTP mà bạn muốn ngắt kết nối.
  2. Để xác minh rằng máy chủ đã ngắt kết nối phiên, nhấp vào Reload.

Related Articles