[cPanel] – Kiểm tra khách truy cập trong Visitors

Tại cPanel của bạn truy cập đến phần Visitors.

Chọn tên miền của bạn cần kiểm tra

Tại bảng thông tin này sẽ có địa chỉ IP, Đường dẫn, thời gian, nơi giới thiệu và thông tin trình duyệt v.v điều này có thể giúp bạn kiểm tra và giám sát được các truy cập có trên website của bạn là truy cập thật hay ảo, trường hợp bạn bị truy cập xấu từ một địa chỉ IP nào đó bạn cũng có thể chặn IP để cấm truy cập gây thiệt hại về tài nguyên của bạn. 

Related Articles