[cPanel] – Thay đổi giao diện cPanel trong Change Style

Có thể nói trong cuộc sống mỗi người sẽ có một tính cách khác nhau cũng như một “gu” nhìn nhận khác nhau, nên đối với cPanel đôi khi giao diện mặc định không làm bạn “thỏa mãn” thì việc đổi giao diện để sử dụng có thể là điều cần thiết đối với bạn bằng cách truy cập Change Style tại cPanel.

Bạn sẽ thấy các giao diện khác khả dụng và chỉ cần nhấn APPLY để áp dụng phong cách mà bạn thích.

 

Related Articles