[cPanel] – Xem thông tin website với Site Publisher

Nếu bạn đã Addon Domain hoặc đã có domain về Hosting tuy nhiên bạn không muốn có nhiều thứ quá phức tạp hay đơn giản chỉ là một giao diện siêu đơn giản giới thiệu thông tin để người dùng thấy khi truy cập tên miền của bạn thì bạn có sử dụng chức năng Site Publisher

Bằng cách chọn tên miền mà bạn cần thao tác

Và chọn giao diện có sẳn mà bạn muốn hiển thị.

Điền các thông tin liên quan mà bạn cần hiển thị và nhấn Public để hoàn tất. Các giao diện có sẳn này sẽ ở mức sơ khai và cở bản chủ yếu để bạn biểu thị các thông tin đơn giản khi truy cập tên miền.

Related Articles