CyberPanel alias domain

Domain Aliases hay còn gọi Parked domain cho phép chúng ta chạy một website trên nhiều domain khác nhau. Domain Aliases là một domain khác với domain chính nhưng có cùng cấu trúc thư mục với domain chính.

Để tạo alias domain chúng ta truy cập:

CypePanel >> Trang Web> Danh sách trang web >> Manage

Tiếp đến truy cập mục Tên miền >> Domain Alias

Tiếp đó bạn nhập tên domain muốn làm alias của domain chính bạn đang chỉnh sửa

 

Related Articles