CyberPanel Package

Tạo package:

Các gói trên CyberPanel giúp bạn chỉ định tài nguyên cho một trang web riêng lẻ, bạn phải tạo ít nhất một gói trước khi bắt đầu tạo trang web. (Khi cài đặt, gói mặc định được tạo)

List package

Modify Package:

Nếu bạn cảm thấy cần phải sửa đổi các tham số cho gói hiện tại, bạn có thể thực hiện thông qua trang sửa đổi gói.

Từ danh sách, chọn gói bạn muốn sửa đổi và nó sẽ tìm nạp các tham số hiện tại cho gói, một khi bạn hài lòng với các tham số mới, bạn có thể nhấp vào Gói Sửa đổi Gói.

Delete package

 

Related Articles