Delete Database – Xoá database trên TinoScipt

Đầu  tiên  bạn truy cập vào menu Manage Database từ menu tino bằng cách bấm phím số 2 và Enter.

Trên Giao diện quản lý database bạn nhập phím số 3 và Enter :

Tiếp theo thì bạn nhập tên database cần xoá và sau đó Enter để xoá.

Bạn nhập y để xác nhận xoá database, sau khi xác nhận hệ thống sẽ tự động xoá database theo yêu cầu.

Chúc các bạn thành công.

 

Related Articles