Delete Domain – Xoá tên miền đã thêm khỏi VPS

Để Xoá tên miền đã thêm khỏi VPS,  tại giao diện chính menu của tino, bạn chọn :

  1. Manage Domains

Tại menu quản lý các tên miền bạn chọn : 3) Delete Domain bằng cách nhập số 3 và bấm phím Enter

Tiếp theo bạn nhập tên miền cần xoá sau đó nhấn phím Enter

Vui lòng bấm phím y  và bấm phím Enter để xác nhận xoá .

Hệ thống sẽ xoá tên miền ra khỏi VPS cùng với mã nguồn của tên miền này, nên bạn vui lòng backup cẩn thận khi thực hiện thao tác này.

Xoá hoàn tất, hệ thống sẽ quay trở lại menu Manage Domains.

 

Related Articles