[cPanel] – Hiển thị tệp tin ẩn trong cPanel.

Trong quá trình thao tác với Hosting, thông thường với mặc định Hosting sẽ được ẩn các tệp tin về mặt hệ thống và để có thể tìm thấy và thao tác với các tệp tin ẩn bạn cần bật hiển thị tệp tin ẩn trong cài đặt tại trình quản lý tệp tin của mình.

Related Articles