[cPanel] – Hướng dẫn cài đặt LScache cho Wordpres trên hosting tại Tinohost ⚡⚡⚡

Litespeed cache là một plugin đành cho wordpress,  Plugin này chỉ hoạt động với Litespeed webserver(hiện tại hosting tại Tinohost đang dùng Litespeed làm webserver do hiệu năng tuyệt vời của nó, quý khách có thể đọc thêm tại đây: https://blog.tinohost.com/litespeed-la-gi/ ).

So sánh  tính năng của LScache và các plugin cache phổ biến trên mã nguồn wordpress:

Tính năng LiteSpeed Cache WP Super Cache W3 Total Cache WP Rocket WP Fastest Cache
Tính năng cache
Server-Level Full-Page Cache
Tag-Based “Smart Purge”
Tight Integration With Server
Private Cache
Edge Side Includes (ESI)
Crawler
WordPress Multi-Site Support
Cache Logged-in Users
Cache Separate Mobile View
Cache Vary on User Group
Cache Vary on Geographic Location, Currency, etc
Cache REST API
Purge Selected URLs on a Schedule
Browser Cache Support
 Các Optimization khác
Content Delivery Networks (CDNs)
Database Optimization
CSS Minify
CSS Combine
CSS HTTP/2 Push
JavaScript Minify
JavaScript Combine
JavaScript HTTP/2 Push
Load CSS Asynchronously
Load JavaScript Deferred
HTML Minify
Exclude Selected URI’s from Optimization
Remove Query Strings
Remove Google Fonts
Lazy Load Images
Lazy Load iframes
Wildcard Usage in CDN Support
Image Optimization
Plugin Cost FREE* FREE FREE / PAID PAID FREE / PAID
Support Cost FREE FREE PAID PAID FREE / PAID

Qua thông tin trên quý khách có thể thấy ưu điểm của lScache. Để cài đặt LScache trên website quý khách có thể thực hiện như sau:

1. Truy cập wp-admin  >> Plugin >> Addnew >> Tìm plugin với keyword: “LiteSpeed Cache” sau đó cài đặt:

Sau khi  install và active plugin, chúng ta  chuyển sang cấu hình sơ bộ plugin lscache.

LiteSpeed mang trong mình khá nhiều tính năng mà bạn có thể tham khảo để có cho mình những cách thức tối ưu một cách tối ưu nhất, các tối ưu này tùy thuộc vào mã nguồn cũng như sự tương thích để có thể sử dụng một cách tốt nhất – hãy bỏ chút thời gian test website để đem lại hiệu năng tốt nhất

 

Related Articles