Hướng dẫn cài đặt LScache và LSMCD(litespeed memcache) cho Wordpres trên hosting tại Tinohost ⚡⚡⚡

Litespeed cache là một plugin đành cho wordpress,  Plugin này chỉ hoạt động với Litespeed webserver(hiện tại hosting tại Tinohost đang dùng Litespeed làm webserver do hiệu năng tuyệt vời của nó, quý khách có thể đọc thêm tại đây: https://blog.tinohost.com/litespeed-la-gi/ ).

So sánh  tính năng của LScache và các plugin cache phổ biến trên mã nguồn wordpress:

Tính năngLiteSpeed CacheWP Super CacheW3 Total CacheWP RocketWP Fastest Cache
Tính năng cache
Server-Level Full-Page Cache
Tag-Based “Smart Purge”
Tight Integration With Server
Private Cache
Edge Side Includes (ESI)
Crawler
WordPress Multi-Site Support
Cache Logged-in Users
Cache Separate Mobile View
Cache Vary on User Group
Cache Vary on Geographic Location, Currency, etc
Cache REST API
Purge Selected URLs on a Schedule
Browser Cache Support
 Các Optimization khác
Content Delivery Networks (CDNs)
Database Optimization
CSS Minify
CSS Combine
CSS HTTP/2 Push
JavaScript Minify
JavaScript Combine
JavaScript HTTP/2 Push
Load CSS Asynchronously
Load JavaScript Deferred
HTML Minify
Exclude Selected URI’s from Optimization
Remove Query Strings
Remove Google Fonts
Lazy Load Images
Lazy Load iframes
Wildcard Usage in CDN Support
Image Optimization
Plugin CostFREE*FREEFREE / PAIDPAIDFREE / PAID
Support CostFREEFREEPAIDPAIDFREE / PAID

Qua thông tin trên quý khách có thể thấy ưu điểm của lScache. Để cài đặt LScache trên website quý khách có thể thực hiện như sau:

1. Truy cập wp-admin  >> Plugin >> Addnew >> Tìm plugin với keyword: “LiteSpeed Cache” sau đó cài đặt:

Sau khi  install và active plugin, chúng ta  chuyển sang cấu hình sơ bộ plugin lscache.

2 . Bật LSMCD  để cấu hình Object cache cho plugin LScache:

Truy cập cpanel >>  LSMCD User Manager:

Sau khi truy cập vào tính năng LSMCD User Manager , Quý khách Change Password user memcache hiện tại(Quý khách vui lòng lưu lại mật khẩu này để sử dụng cấu hình LScache plugin tại các bước sau, User và mật khẩu này sẽ được sử dụng chung cho toàn bộ website có trên hosting của quý khách ):

3. Cấu hình LScache cho website.

Sau khi có các thông tin cần thiết chúng ta bắt cầu cấu hình LScache ở mức cơ bản với  Object Cache là LSMCS:

Truy cập site admin wp-admin >> LiteSpeed Cache:

Khi plugin được active  sẽ tự kích hoạt cache,  quý khách không cần cấu hình gì thêm chỉ cần cấu hình thêm LSMCS trong mục Advanced với thông tin tài khoản LSMCD  quý khách đã thay đổi tại bước 2.

Các thông tin cần cấu hình như sau:

– Object Cache : on

– Method : Memcached

– Host: localhost

– Port: 11211

– Default Object Lifetime : 360

– Username : đây là user được lấy trong LSMCS tại bước 2.

– Password : Mật khẩu  mà quý khách đã thay đổi tại bước 2

sau khi cấu hình hoàn tất, qúy khách nhấn save lại và kiểm tra thấy mục “Connection Test: Passed” là đã hoàn tất (ảnh chi tiết bên dưới)

Như vậy là quý khách đã hoàn tất cài đặt và cấu hình litespeed cache  tích hợp Litespeed memcache.  Plugin này thực sự đem lại hiệu xuất và tốc độ cho website rất tốt, đặc biệt khi gói dịch vụ được bật opcache sẽ mang lại tốc độ tuyệt vời: https://help.tino.org/huong-dan/huong-dan-bat-opcache-tren-dich-vu-hosting/

 

Related Articles