Hướng dẫn cài đặt SSL miễn phí trên Direct Admin

Để cài đặt SSL cho tên miền, điều đảm bảo rằng tên miền của bạn cần được trỏ về VPS thông qua IP và tốt nhất không sử dụng qua hình thức Proxy trung gian như CloudFlare (trường hợp bạn xài CloudFlare bạn cần tắt đám mây màu vàng trên phần DNS để DNS trỏ thẳng với địa chỉ IP, sau khi thao tác cài xong bạn có thể bật lại).

Truy cập trang quản lý Direct Admin tại cấp độ User Level và chọn tên miền cần cài đặt SSL, sau đó chọn Free & automatic certificate from Let’s Encrypt

 

Nếu tên miền của bạn không sử dụng loại www bạn có thể bỏ chọn và tiến hành nhấn lưu (SAVE) để hoàn tất.

 

Tích chọn cấu hình như hình và nhấn Save đề lưu lại cài đặt, bạn có thể truy cập trang này để kiểm tra tên miền của bạn đã được cài chứng chỉ SSL chưa, thông thườn quá trình cài đặt giao động từ 5-15 phút, khi kiểm tra bạn thấy thông tin tương tự như hình dưới nghĩa là tên miền của bạn đã được cài đặt SSL thành công.

 

 

 

Related Articles