Hướng dẫn cài đặt SSL miễn phí trên Direct Admin

Tích hợp SSL vào server Directadmin

Đầu tiên mình phải enable let’s encrypt mới sử dụng được, để thao tác được các bạn phải có quyền vào server hoặc VPS đang cài đặt Directadmin này và thao tác bằng vài lệnh trên terminal (cái này cũng đòi hỏi có chút kiến thức về linux). Các bạn an tâm, làm theo bài hướng dẫn của mình là được à.

Mình tham khảo cách cài đặt này trên doccument của DirectAdmin và theo link này: https://help.directadmin.com/item.php?id=648

  • Mở file directadmin.conf
vi /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf
  • Thêm vào 2 option sau
enable_ssl_sni=1
letsencrypt=1
  • Restart lại DirectAdmin service
echo "action=directadmin&value=restart" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue; /usr/local/directadmin/dataskq d2000
  • Thêm vào /.well-known Alias
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build rewrite_confs
  • Sử dụng custombuild để build let’s encrypt vào
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build letsencrypt

Vậy là xong rồi đó, đơn giản phải không nào.

Cài SSL miễn phí let’s encrypt vào Website

Vì lý do Let’s Encrypt chỉ có thể cài SSL được khi tên miền đã được trỏ về Hosting, nên bạn cần trỏ tên miền của mình về với Hosting trước khi thực hiện thao tác cài đặt để tránh gặp lỗi.

Truy cập Domain Setup để thêm hoặc chọn Domain bạn cần thao tác cài đặt SSL.

Đến phần SSL Certificates để thực hiện cấu hình và cài đặt.

Tích chọn cấu hình như hình và nhấn Save đề lưu lại cài đặt, bạn có thể truy cập trang này để kiểm tra tên miền của bạn đã được cài chứng chỉ SSL chưa, thông thườn quá trình cài đặt giao động từ 5-15 phút, khi kiểm tra bạn thấy thông tin tương tự như hình dưới nghĩa là tên miền của bạn đã được cài đặt SSL thành công.

 

 

Related Articles