Hướng dẫn cài SSL cho Website trên Cyber Panel

Để có thể cài đặt SSL cho tên miền của bạn, tên miền cần được trỏ về với địa chỉ của VPS.

Tại trang quản trị Cyber Panel => SSL

Chọn tên miền bạn muốn cài đặt và nhấn ISSUE SSL. Việc cài đặt sẽ diễn ra tự động và được làm mới khi chứng chỉ SSL của bạn hết hạn.

 

Related Articles