Hướng dẫn cấu hình bản ghi (record) cho tên miền sử để sử dụng Email Hosting

08.16.2019-16.50.05

Chào các bạn, trong bài này TinoHost sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình bản ghi (record) DNS. Có rất nhiều nhà cung cấp tên miền, mỗi nhà cung cấp đều có giao diện quản lý record DNS khác nhau.

Bước 1: Lấy các thông tin cấu hình trên Email Hosting

– Đăng nhập vào Email Hosting

– Chọn mục Zone Editor

– Với  record _dmarc.tinomail.tk. bạn cần thêm mới vào từ mục Zone Editor,

– Tạo hoàn tất sẽ hiện ra thông báo Thành công (Successful) như hình ở dưới.

– Có một số record quan trọng cần quan tâm, các record sẽ theo dạng như bảng dưới đây:

Ví dụ với tên miền tinomail.com

Bản ghi (record) Tên (Host) Giá trị (Value)
MX tinomail.com hoặc @ Priority (Độ ưu tiên): 0
Destination (Đích): mailserver.tino.org
TXT (DKIM) default._domainkey.tinomail.com v=DKIM1; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9.. .. ..;
TXT (SPF) tinomail.com hoặc @ v=spf1 +a +mx include:spf.tino.org ~all
CNAME webmail.tinomail.com mailserver.tino.org
TXT _dmarc.tinomail.com.
v=DMARC1;p=none;sp=none;adkim=r;aspf=r;pct=100;fo=0;rf=afrf;ri=86400

– Chỉ 5 record này là cần thiết cho việc sử dụng Email Hosting, các record khác bạn không cần quan tâm nhé.

*Lưu ý:

– Mục Destination (Đích) trong record MX là emailserver.tino.org , thông số này có thể thay đổi tùy vào vào tên (hostname) của email server đó, có thể sẽ là emailserver*.tino.org , với * là bất kỳ một một số bất kỳ.

Bước 2: Cấu hình các bản ghi của tên miền đó trên trang quản lý DNS của tên miền:

Ở đây mình đăng ký 1 Domain miễn phí của Freenom trên trang , để quản lý DNS của tên miền mình truy cập vào trang https://my.freenom.com/clientarea.php

Chọn tiếp tục Manage Freenom DNS

– Cấu hình các bản ghi đã lấy thông tin ở Bước 1 vào quan quản lý DNS của tên miền đó

– Chọn “Save Changes” để lưu lại các thông trang https://www.dnswatch.info/

Bước 3: Kiểm tra hiệu lực

– Trong cPanel bạn chọn mục Email Deliverability

– Ở mục Email Deliverability Status  có báo chữ Valid (có dấu tích xanh) 

Chúc các bạn thành công !

Related Articles