[cPanel] – Hướng dẫn cấu hình DNS cho tên miền dùng Nameservers Hosting cPanel

Chào các bạn, trong bài này TinoHost sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình DNS cho các tên miền sử dụng Nameservers ns3.tino.orgns4.tino.org

Để biết được tên miền đang sử dụng Nameserver nào , bạn có thể kiểm tra tại trang sau: https://www.dnswatch.info

Ví dụ: https://www.dnswatch.info/dns/dnslookup?la=en&host=tiennguyen.tk

– Đăng nhập vào Hosting cPanel chứa tên miền đó , chọn mục Zone Editor.

Ví dụ: Mình đăng nhập vào Hosting có chứa tên miền tiennguyen.tk , và chọn mục Zone Editor.

– Bấm chọn Manage tên miền cần cấu hình DNS.

– Chọn thêm Add Record để thêm mới các record. Các record cụ thể như thế nào thì còn tùy mục đích sử dụng

Ví dụ: Sử dụng dịch vụ G  Suite (Google) thì cần cấu hình 5 cái record MX, thì bạn cần phải Add Record cho đủ 5 record.

Name/Host/AliasTime to Live (TTL*)Record TypePriorityValue/Answer/Destination
@ or leave blank3600MX1ASPMX.L.GOOGLE.COM.
@ or leave blank3600MX5ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
@ or leave blank3600MX5ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
@ or leave blank3600MX10ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
@ or leave blank3600MX10ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng record MX của Google rồi thì phải xóa record MX mặc định trên Hosting đi để đảm bảo record MX của Google không bị lỗi.

(thông thường chỉ được sử dụng 1 record MX hoặc cùng lúc nhiều record MX của 1 nhà cung cấp mail thôi)/

 

Related Articles