[cPanel] – Hướng dẫn cấu hình DNS cho tên miền dùng Nameservers Hosting cPanel

Chào các bạn, trong bài này TinoHost sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình DNS cho các tên miền sử dụng Nameservers ns3.tino.orgns4.tino.org

Để biết được tên miền đang sử dụng Nameserver nào , bạn có thể kiểm tra tại trang sau: https://www.dnswatch.info

Ví dụ: https://www.dnswatch.info/dns/dnslookup?la=en&host=tiennguyen.tk

– Đăng nhập vào Hosting cPanel chứa tên miền đó , chọn mục Zone Editor.

Ví dụ: Mình đăng nhập vào Hosting có chứa tên miền tiennguyen.tk , và chọn mục Zone Editor.

– Bấm chọn Manage tên miền cần cấu hình DNS.

– Chọn thêm Add Record để thêm mới các record. Các record cụ thể như thế nào thì còn tùy mục đích sử dụng

Ví dụ: Sử dụng dịch vụ G  Suite (Google) thì cần cấu hình 5 cái record MX, thì bạn cần phải Add Record cho đủ 5 record.

Name/Host/Alias Time to Live (TTL*) Record Type Priority Value/Answer/Destination
@ or leave blank 3600 MX 1 ASPMX.L.GOOGLE.COM.
@ or leave blank 3600 MX 5 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
@ or leave blank 3600 MX 5 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
@ or leave blank 3600 MX 10 ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
@ or leave blank 3600 MX 10 ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng record MX của Google rồi thì phải xóa record MX mặc định trên Hosting đi để đảm bảo record MX của Google không bị lỗi.

(thông thường chỉ được sử dụng 1 record MX hoặc cùng lúc nhiều record MX của 1 nhà cung cấp mail thôi)/

 

Related Articles