Hướng dẫn cấu hình DNS gói Email tên miền 0 đồng tại Tinohost

Sau khi bạn đăng ký thành công gói Email tên miền 0 đồng tại Tinohost , bạn cần phải cấu hình DNS từ tên miền của bạn về email hosting để việc nhận và gửi mail diễn ra đúng. Nếu chưa đăng ký, bạn có thể đăng ký theo hướng dẫn sau: https://help.tino.org/huong-dan/huong-dan-dang-ky-goi-email-ten-mien-0-dong-tai-tinohost/

Bước đầu tiền bạn đăng nhập vào trang khách hàng.

Truy cập vào trang https://my.tino.org/ để thực hiện đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản khách hàng tại TinoGroup. Chọn “Đăng nhập” nếu đã có sẵn tài khoản.

(Nếu chưa tài khoản khách hàng tại Tino Group, bạn hãy thực hiện đăng ký theo hướng dẫn sau: Link )

Tiếp tục thao tác Đăng nhập, bạn cũng có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội.

04.01.2020-11.10.28

Bạn vào phần quản lý dịch vụ tại menu bên trái  và click vào gói email free mới đăng ký đã được kích hoạt.

04.01.2020-12.10.35

Tại trang chi tiết gói dịch vụ bạn bấm vào phần quản lý DNS.

04.01.2020-12.11.48

Tại đây bạn sẽ được chuyển tới trang liệt kê các bản trỏ DNS bạn phải cấu hình.

04.01.2020-12.13.46

Tiếp theo bạn truy cập trình quản lý DNS tên miền của bạn, khai báo các bản ghi DNS chính xác như trang liệt kê yêu cầu. Như dưới ví dụ sau trong trình quản lý tên miền của tôi, tôi khai báo DNS chí xác giống như sau:

04.01.2020-12.22.35

 

Bạn có thể kiểm tra giá trị bản ghi khai báo đúng hay chưa bằng cách check tại trang : https://www.dnswatch.info/

Chẳng hạn ví dụ như tôi kiểm tra xem bản ghi MX tôi đã trỏ đúng hay chưa tôi kiểm tra kết quả như sau:

04.01.2020-12.25.32

Như vậy là bản ghi MX đã đúng với yêu cầu, bạn check tương tự với các bản ghi khác.

Chúc các bạn thành công.

Related Articles