Hướng dẫn chuyển giao diện DirectAdmin

Khi truy cập DirectAdmin tại TinoHost, bạn cũng có thể tùy chọn các cấu hình về giao diện khi đã đăng nhập theo hướng dẫn sau.

Tại phần user nhấn vào và chọn Skin Options

 

Cửa sổ bật lên sẽ hiện ra và ở phần Layout bạn có thể chọn các giao diện hỗ trợ để có thể thao tác một cách tốt nhất và hiệu quả nhất.

 

Related Articles