Hướng dẫn đăng ký gói Email tên miền 0 đồng tại Tinohost

 

Trong bài này TinoHost sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký gói Email tên miền 0 đồng tại Tinohost.

Bước đầu tiền bạn đăng nhập vào trang khách hàng.

Truy cập vào trang https://my.tino.org/ để thực hiện đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản khách hàng tại TinoGroup. Chọn “Đăng nhập” nếu đã có sẵn tài khoản.

(Nếu chưa tài khoản khách hàng tại Tino Group, bạn hãy thực hiện đăng ký theo hướng dẫn sau: Link )

Tiếp tục thao tác Đăng nhập, bạn cũng có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội.

04.01.2020-11.10.28

Sau khi đăng nhập hoàn tất bạn truy cập trang Tinohost.com và tới phần Email doanh nghiệp  hoặc bạn có thể truy cập tắt link sau: https://tinohost.com/unlimited-email/

Tiếp theo bạn tìm tới gói Free Email và click vào phần Mua Ngay

04.01.2020-11.14.49

Bước tiếp theo bạn sẽ được chuyển tới trang nhập tên miền mà bạn muốn sử dụng để làm email doanh nghiệp. Ở đây có 3 tuỳ chọn cho bạn, bạn chọn các tuỳ chọn phù hợp với nhu cầu của mình.

Đối với đăng ký tên miền mới và chuyển tên miền về Tinohost, bạn sẽ phải chịu phí đăng ký tên miền cũng như phí tranfer.

04.01.2020-11.25.06

Như ví dụ trên tôi sử dụng tên miền tinohost.cc để đăng ký, tôi nhập domain và đuôi tên miền ở 2 phần riêng biệt sau đó bấm vào nút sử dụng .

Tại trang tiếp theo bạn chỉ cần bấm vào nút thanh toán để hoàn tất quá trình đăng ký.

04.01.2020-11.52.50

Nếu đặt hàn thành công bạn sẽ nhận được thông báo giống như sau:

04.01.2020-11.54.24

TinoHost sẽ kiểm tra và kích hoạt dịch vụ cũng như gửi thông tin dịch vụ  về email đăng ký dịch vụ của bạn.

Sau khi nhận được email bạn có thể bắt đầu cấu hình và sử dụng email của mình.

 

Related Articles