Hướng dẫn đăng nhập SEO hosting và gán IP cho các domain(tên miền).

Hướng dẫn này chỉ áp dụng đối với gói dich vụ SEO hosting  đã được đăng ký tại đây: https://tinohost.com/hosting/seo-hosting/

Sau khi quý khách đăng ký gói dịch vụ SEO hosting, hệ thống sẽ gửi về email đăng ký dịch vụ thông tin chi tiết gói dịch vụ, quý khách có thể dùng các thông tin này để truy cập vào cpanel:

Gói dịch vụ SEO hosting cho phép  quý khách  chủ động gán IP trong danh sách IP được cấp sẵn trên gói dịch vụ cho domain mong muốn,  quý khách có thể thêm addon như đối với các hosting cPanel khác.

Tại bài viết này gói dịch vụ đã được  khởi tạo domain chính(primary domain) là seotinohost.org , tiếp theo Tinohost sẽ  hướng dẫn bạn thêm addon domain  là seotinohost1.org, seotinohost2.org  vào cPanel và sau đó là gắn riêng IP cho mỗi domain trên. Để thêm domain, quý khách vào cPanel >> Addon Domains

Sau khi hoàn tất thêm addon domain, qúy khách di chuyển đến cPanel >> Domain >> Multiple IP Per User

Tại giao diện ” Multiple IP Per User ” quý khách có thể chọn IP cho từng domain.

Sau đó nhấn ” save ” để lưu lại cài đặt:

Thông báo “Configuration has been saved correctly.”  Cho biết đã hoàn tất việc gán IP cho domain.

Nếu để có thể tiện lợi nhất khi thay đổi IP mà không cần cấu hình lại DNS IP, quý khác có thể thay đổi nameserver domain về cặp nameserver của Tinohost là: ns3.tino.org và ns4.tino.org

Sau khi gắn IP cho domain, hệ thống sẽ tự thay đổi các dns record IP.

 

Related Articles