Hướng dẫn đăng nhập tài khoản email đối với gói Email tên miền 0 đồng tại TinoHost

Sau khi bạn đăng ký thành công gói Email tên miền 0 đồng tại Tinohost cũng như là cấu hình DNS từ tên miền của bạn về email hosting  và tạo tài khoản email hosting. Bước tiếp theo bạn đăng nhập vào tài khoản email để sử dụng.

Nếu chưa đăng ký, bạn có thể đăng ký theo hướng dẫn sau: https://help.tino.org/huong-dan/huong-dan-dang-ky-goi-email-ten-mien-0-dong-tai-tinohost/

Nếu chưa cấu hình DNS, bạn có thể tham khảo hướng dẫn sau để cấu hình: https://help.tino.org/huong-dan/huong-dan-cau-hinh-dns-goi-email-ten-mien-0-dong-tai-tinohost/

Cách tạo tài khoản email hosting bạn có thể tham khảo tại : https://help.tino.org/huong-dan/huong-dan-tao-tai-khoan-email-doi-voi-goi-email-ten-mien-0-dong-tai-tinohost/

 

Đầu tiên bạn truy cập link dẫn sau để đăng nhập tài khoản email hosting của mình:

https://mx2166.tino.org/webmail/

Nếu bạn đã trỏ DNS thành công bạn có thể dùng link domain của bạn để đăng nhập, như đối với việc tôi sử dụng tên miền tinohost.cc tôi có thể đăng nhập với link: https://webmail.tinohost.cc/

Bạn nhập tài khoản và mật khẩu, sau đó bấm vào nút đăng nhập mail.

04.01.2020-13.00.12

Sau khi đăng nhập thành công, bạn sẽ được chuyển tới trang giao diện sử dụng email tên miền của bạn, ở đây bạn có thể bắt đầu sử dụng email của mình.

04.01.2020-13.01.27

Giờ tôi sẽ thử soạn 1 email để kiểm tra việc gửi nhận email . Bạn bấm vào soạn mail, nhập nội dung mail cũng như thông tin người gửi và bấm vào nút Send. 

04.01.2020-13.07.17

Giờ tôi sẽ kiểm tra hộp thư email gửi tới là phong.nguyen@tino.org, tôi nhận thấy tôi đã nhận được email tại inbox trên gmail của tôi.

04.01.2020-13.10.23

Tiếp theo tôi sẽ trả lời email này.

04.01.2020-13.12.48

Cuối cùng tôi quay lại tài khoản email hosting của tôi tại TinoHost và kiểm tra inbox và nhận thấy đã nhận được email thành công.

04.01.2020-13.16.35

 

Như vậy là với hướng dẫn trên bạn đã biết cách đăng nhập vào webmail đối với Free Email tại TinoHost, cũng như biết cách soạn và kiểm tra email gửi và nhận trên hộp thư của mình.

Chúc Các bạn thành công.!

 

Related Articles