Hướng dẫn fix lỗi website WordPress chuyển hướng quá nhiều lần – Error Too Many Redirects


Việc bạn truy cập không được website và nhận được tin nhắn báo website chuyển hướng quá nhiều lần ( Too Many Redirects) . Thường nguyên nhân vấn đề này do đường dẫn trên url website lỗi hoặc là bạn cấu hình chuyển hướng sai trên Hosting/VPS .

Đầu tiên bạn truy cập  filemanager hoặc truy cập folder chứa website với FTP  và sửa file wp-config.php. Bạn thêm dòng sau ở đầu file sau đoạn mở <?php .

define('WP_HOME','http://example.com');
define('WP_SITEURL','http://example.com');

Bạn nhớ thay example.com thành tên website của bạn, cũng như nếu bạn sử dụng www. thì bạn thêm vào cho đúng định dạng.

define('WP_HOME','http://www.example.com'); 
define('WP_SITEURL','http://www.example.com');

Bạn truy cập và hosting /VPS xem mình có cấu hình redirect hay không bạn tắt đi.Tránh để redirect từ domain của bạn tới chính domain đó, điều này dẫn tới vòng lặp vô hạn.

Trên cPanel bạn truy cập quản lý cấu hình chuyển hướng với công cụ như hình ảnh sau:

03.03.2020-16.36.46

Sau khi chỉnh sửa xong, bạn truy cập ẩn danh hoặc 4g với smartphone để tránh cache và kiểm tra lại ..

Chúc các bạn thành công.

Related Articles