Hướng dẫn gia hạn hay thay đổi chu kỳ thanh toán

Để có thể gia hạn hoặc thay đổi chu kỳ thanh toán, quý khách cần truy cập vào trang quản lý dịch vụ của TinoHost (https://my.tino.org)

Truy cập trang quản lý dịch vụ

Chọn gói dịch vụ muốn  gia hạn hoặc thay đổi chu kỳ thanh toán >> xem thông tin

Trong trang chi tiết dịch vụ vụ, quý khách sẽ thấy phần gian hạn và thay đổi chu kỳ thanh toán

Để gia hạn nhanh thêm 1 năm dịch vụ, quý khách có thể  lựa chọn mục “Gia hạn dịch vụ 1 năm“. Hệ thống sẽ tính toán thời gian chưa sử dụng và quy đổi để thanh toán gia hạn thêm.

Để tắt tính năng tự động gia hạn, quý khách có thể chọn mục “Tắt gia hạn tự động” .

Trong trường hợp quý khách muốn thay đổi chu kỳ thanh toán, quý khách chọn mục “Thay đổi chu kỳ thanh toán” sau đó lựa chọn các chu kỳ mong muốn và nhấn “thay đổi” để áp dụng.

Sau khi thay đổi hệ thống sẽ hiện thị thông tin chi tiết để quý khách có thể thanh toán.

Related Articles