Hướng dẫn gỡ bỏ “Powered by WordPress”

Các theme miễn phí của WordPress  sẽ có thông tin “Powered by WordPress” . Để gỡ bỏ đi bạn có thể dùng 1 trong 3 cách dưới đây

Cách 1: Sử dụng plugin Remove Footer Credit

Đầu tiên bạn cài đặt và active plugin Remove Footer Credit. Tiếp theo đi tới Tools -> Remove Footer Credit.

Ở đây plugin có 2 ô cho bạn nhập vào. Ô đầu tiên là dòng text bạn muốn loại bỏ. Ô thứ hai là dòng text bạn muốn thay thế. Nếu bạn không muốn hiển thị gì ở phần footer thì có thể để trống.

Nhớ click nút Save để lưu lại cấu hình của bạn. Ra giao diện trang chủ. Bạn sẽ nhận thấy dòng Powered by WordPress không còn nữa.

 

Cách 2: Sử dụng CSS

Đi tới Appearance -> Customize -> Additional CSS. Thêm dòng code như sau. Bạn sẽ nhìn thấy ngay dòng Powered by WordPress biến mất trên giao diện bên phải.

.site-info {
display: none;
}

Cách 3: Chỉnh sửa trên template

Đi tới Appearance -> Theme Editor. Tìm tới file footer.php. ​Xóa dòng code như mình tô đậm.

get_template_part( 'template-parts/footer/site', 'info' );

Nhớ nhấn update file để cập nhật là bạn đã  xóa hoàn tất nhé.

Related Articles