[Zimbra] Hướng dẫn tải lên thư viện tài liệu trên hệ thống quản lý mail

Để có thể tải lên dữ liệu của mình trên phần quản lý mail, bạn cần đăng nhập vào trang quản lý dịch vụ của mình để có thể thao tác.

Việc tải lên các tệp tin dữ liệu này ( ví dụ như các tệp hợp đồng hoặc các tệp thường xuyên sử dụng, hoặc quan trọng trong quá trình sử dụng Email của bạn để chuyển cho người khác hoặc đính kèm trong lúc gửi Email ) sẽ đem lại hiệu quả cao hơn trong quá trình làm việc của bạn giúp công việc nhanh hơn.

Bằng cách nhấn vào table “Cặp tài liệu” và chọn tải lên tệp tin. Sau khi tải lên hoàn tất thì dữ liệu sẽ được liệt kê phía bên dưới.

Đối với các tệp tin này bạn có thể thao tác như :

Gửi liên kết : bạn sẽ gửi được liên kết đến tệp tin này ở trạng thái công khai cho người khác để có thể sử dụng khi có quyền truy cập
Gửi dưới dạng tệp tin đính kèm : Bạn sẽ đính kèm tệp tin ngay trong Email và có thể gửi đính kèm tệp tin này.
Mở trong một cửa sổ riêng : Nếu bạn có tệp tin PDF và muốn xem toàn bộ nhưng không muốn tải về thì bạn có thể xem trực tiếp tệp tin này ngay trên trình duyệt.
Và một số chức năng khác như tải xuống tệp tin, đổi tên v.v …

Nếu bạn cần gửi liên kết cho người khác bạn có thể chọn phần gửi liên kết và xác thực “Có”

Liên kết truy cập sẽ được trích xuất và dán trong Email trong phần soạn thảo Email của mình.

Tương tự như vậy bạn cũng có thể chọn với hình thức tệp tin đính kèm, tệp sẽ được tự động đính vào Email của bạn khi soạn thảo.

Related Articles