[DirectAdmin] – Hướng dẫn tạo Alias domain trên DirectAdmin

Để tạo Alias domain chúng ta truy cập vào mục “Domain Pointers”

Tại giao diện “Domain Pointers” Trước tiên cần chọn  domain mà chúng ta cần alias đến

Sau khi chọn “Domain Pointers” và lựa chọn domain mong muốn, click vào mục “CREATE DOMAIN POINTER” để bắt đầu thiết lập

Các cấu hình cần thiết:

  • Source Domain:  domain sẽ  alias về domain  trên  hosting
  • Create as an Alias: Khi tick nào mục này thì  các truy cập là alias sẽ hiện thị nội dung của website, nếu không tick vào mục “Create as an Alia” thì khi truy cập alias domain  thì khi truy cập sẽ bị chuyển hướng về domain chính.

Bạn  tick vào mục “Create as an Alias” để có thể thực hiện tại alias domain

Sau khi thiết lập hoàn tất,  click CREATE để khởi tạo

Related Articles