[cPanel] – Hướng dẫn tạo backup và tải Full backup toàn bộ hosting trên Cpanel tại TinoHost

Tổng quan.

Với giao diện backup của cpanel cho phép bạn tải hoặc khôi phục files, database, email  …

08.19.2019-11.15.55

Lưu ý:

 • Với người dùng mới, bạn nên sử dụng Backup Wizard  (cPanel >> Home >> Files >> Backup Wizard).
 • Hệ thống lưu trữ các tệp sao lưu dưới dạng sử dụng  file extension:
  .tar.gz

Full backup

Click vào Download a Full Account Backup

08.22.2019-15.12.29

Một bản sao lưu đầy đủ lưu trữ của tất cả các tập tin (file, database, mail, … và cấu hình trang web của bạn. Bạn có thể sử dụng tệp này để di chuyển tài khoản của mình sang máy chủ khác hoặc giữ bản sao này về máy tính cá nhân.

Lưu ý:

 • Bạn không thể tự mình restore full backup từ bản sao chép được tạo ra này bằng giao diện người dùng. Nếu muốn restore hosting bằng file này bạn liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ nhờ họ khôi phục.
 • Với file backup đã tải về, bạn có thể tải lên giải nén hay giải nén tại máy cá nhân. Sau đó bạn có thể restore (khôi phục) riêng lẻ từng thành phần trên hosting mà bạn mong muốn.
 • Quá trình sao lưu tài khoản có thể bị gián đoạn, lỗi nếu như disk quota của bạn không còn đủ để khôi phục.

Các tuỳ chọn Full Backup

Để tạo full backup, bạn thực hiện theo từng bước sau:

 1.  Chọn nơi bạn sẽ lưu bản backup (Backup Destination ):
  • Home Directory —  Tuỳ chọn này để lưu trực tiếp trên hosting của bạn, file backup được tạo ra sẽ lưu ngang hàng với public_html.
  • Remote FTP Server — sử dụng tuỳ chọn này để lưu file backup tới một sever remote FTP.
  • Remote FTP Server (Passive Mode Transfer) — sử dụng tuỳ chọn này để lưu file backup tới một sever remote FTP.  (Sử dụng Passive Mode Transfer)
  • SCP — Chọn tùy chọn này để sử dụng giao thức sao chép an toàn (SCP) để lưu trữ tệp sao lưu trên máy chủ từ xa.
 2. tuỳ chọn thông báo :
  • Để nhận thông báo khi sao lưu kết thúc, hãy nhập địa chỉ email của bạn vào hộp văn bản có sẵn.
  • Nếu bạn không muốn nhận thông báo, hãy chọn Không gửi email thông báo hoàn tất sao lưu (Do not send email notification of backup completion.)
 3. Nếu bạn đã chọn Máy chủ FTP từ xa, Máy chủ FTP từ xa (Chuyển chế độ thụ động) hoặc SCP từ menu Đích sao lưu, hãy nhập thông tin của máy chủ đích vào các hộp văn bản có sẵn.
 4. Click Generate Backup.

08.22.2019-15.52.40

Account Backups

Để tải bản full backup file đã tạo về máy tính của bạn khi tuỳ chọn tạo backup lưu trữ trên hosting.

File được tạo ra sẽ ngang hàng với public_html, Bạn có thể truy cập ftp hoặc dùng filemanager cpanel và download file backup.

Note:

Filebackup được tạo  có  cú  pháp  như sau:backup-MM-DD-YYYY, với:

 • MMTháng tạo backup.
 • DDngày tạo backup
 • YYYYNăm tạo backup.

08.22.2019-16.02.25

Bạn click chuột phải và tải file về lưu trữ trên máy tính sau đó bạn có thể xoá file này trên cpanel để tránh tốn dung lượng trên hosting của mình.

Chúc các bạn thành công.

 

 

Related Articles