[cPanel] – Hướng dẫn tạo Cron jobs trên cPanel

cPanel : Tạo Cron Jobs

Cron Jobs là gì ? Cron Jobs có để thực hiện các công việc định kỳ là các tác vụ theo lịch trình mà hệ thống chạy vào các thời điểm hoặc khoảng thời gian xác định trước. Thông thường, một công việc định kỳ chứa một loạt các tác vụ đơn giản mà hệ thống chạy từ tệp tập lệnh.

Để tạo Cron Jobs hoạt động các yêu cầu mà bạn cần thực hiện tự động trên Hosting của mình.
Tại cPanel đi đến phần Cron Jobs.

Tại đây bạn có thể tùy chọn các phần cấu hình của mình :
Common Settings : Tại đây bạn có thể chọn một vài Option có sẳn

Related Articles