Hướng dẫn tạo CSR(Certificate Signing Request)

Để tạo CSR, quý khách truy cập vào website sau:  https://csrgenerator.com/

Các thông tin cần cấu hình như sau:

Country: VN

State: HCM   (Viết tắt tên thành phố)

Locality: HO CHI MINH  (Tên thành phố, viết hoa không dấu)

Organization: domain.ltd  (tổ chức đăng ký, có thể  ghi tên cơ quan hoặc để domain nếu như  cá nhân đăng ký)

Organizational Unit:  IT   (Đơn vị trong tổ chức đảm nhiệm đăng ký)

Common Name:  domain.ltd  (tên miền cần đăng ký)

Key Size: chọn mức độ  mã hóa RSA

Sau khi điền thông tin hoàn tất, quý khách nhần “Generate CRS” để có thông tin chi tiết CSR và PRIVATE KEY

Như vậy quý khách đã hoàn tất tạo CSR .Quý khách lưu trữ  nội dung  trên để có thể sử dụng về sau.

Related Articles