[cPanel] – Hướng dẫn tạo Database trên cPanel

Để website của bạn có thể hoạt động thì Database dường như là một điều không thể thiếu, vậy với cPanel bạn có thể tạo Database của mình bằng cách nào. ?

Truy cập cPanel của bạn và đến MySQL® Databases

Tại phần Create New Database bạn nhập tên ngắn gọn của database sau đó nhấn Create Database

Tại MySQL Users bạn cần tạo User cho Database của mình. Nhập thông tên user và mật khẩu của bạn và nhấn Create User ( thông thường mình sẽ tạo Database và User có tên giống nhau ).

Add User To Database :

Bạn cần chọn Database và User mà bạn đã tạo , sau đó nhấn Add

 

 

Bạn có thể add đủ quyền cho User nên mình chọn All PRIVILEGES sau đó nhấn Make Changes

Related Articles