HƯỚNG DẪN TẠO EMAIL ”FORWARDERS” TRONG DIRECTADMIN _ CREATE NEW E-MAIL FORWARDER

Create new E-Mail Forwarder

Với chức năng Forwarders Bạn chỉ cần đăng nhập vào 1 tài khoản email chính, và nếu có email gửi đến email phụ, toàn bộ nội dung được gửi đến email phụ sẽ được Forward tới email chính. Thật là tuyệt vời phải không nào?

Để sử dụng chức năng Forwarders ta làm theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản user.

Bước 2: Click “Forwarders”

 

Nhấn CREATE E-MAIL FORWARDER để thực hiện thao tác.

 

Bước 3: Nhập Email cần forward
Click “Create new E-Mail Forwarder”
Sau đó Bạn nhập vào 2 trường sau đây:
Forwarder Name: ….@directadmin.edu.vn – Đây chính là Email phụ
Destination Email:…. (Where you want it to go) – Đây là email chính
Xin lưu ý: Bạn có thể chỉ định nhiều địa chỉ email trong trường “Destination Email” nếu bạn muốn:
Email1 @ domain.com, email2 @ domain.com – Tức là forward tới nhiều email.

Bước 4: Bấm Creat và hoàn thành việc Forward
Sau khi tạo xong, Bạn nên test bằng việc lấy 1 email lạ và gửi vào email phụ vừa tạo foward. nhằm kiểm tra kết quả của việc Forward

 

Related Articles